organizační směrnice


08.01.2011 18:00:35

Organizační směrnice oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen oddílu kanoistiky) jsou doplňkem stanov TJ Ostrožská Nová Ves, z.s. (dále jen TJ ONV) vedených pod spisovou značkou L 4332 u Krajského soudu v Brně ze dne 28.7. 2015 (číslo listiny L 4332/SL1/KSBR). Každý stávající člen při přihlašovacím procesu vyjádřil souhlas s jejich obsahem, nový zájemce o členství v oddílu kanoistiky tento vyjadřuje svým podpisem na členské přihlášce.

Náplní oddílu je vytváření podmínek pro sportovní přípravu rychlostních kanoistů, organizace soutěží a organizace akcí pro řadové členy.

1)    Činnost oddílu kanoistiky v souladu se stanovami TJ ONV řídí rada oddílu kanoistiky. O změnách ve složení rady oddílu rozhodují jeho členové nebo tyto navrhuje členská základna.

2)    Členem oddílu kanoistiky se může stát každý zájemce, který souhlasí se stanovami TJ ONV (v případě nezletilých, tzn.do dovršení věku 18ti let, je nutný zároveň i souhlas zákonného zástupce). Členství v oddíle kanoistiky/TJ ONV schvaluje výkonný výbor TJ na základě písemné přihlášky včetně formuláře GDPR a uhrazení minimálního oddílového příspěvku poukázáním na bankovní účet 1541322349/0800. Zájemce o členství musí z důvodů registrace doplnit do přihlášky všechny uvedené údaje, zájemce o trénink a o vykonávání funkce trenéra nebo rozhodčího musí doložit rovněž fotografii na registrační průkazku, trénující musí mít v registračním průkazu potvrzenou lékařskou prohlídku. 

3)     K 31.5. kalendářního roku je každý člen povinen uhradit roční členský příspěvek stanovený valnou hromadou TJ ONV poukázáním na účet oddílu (viz.výše). Čestný člen je od této povinnosti osvobozen.

(Minimální výše členského oddílového příspěvku je 600,-Kč,  pro přidružené členy 300,- Kč).

4)     Každý člen oddílu kanoistiky/TJ ONV (event. jeho zákonný zástupce) by se měl podílet na brigádnické a organizační činnosti avizované elektronickou poštou, na oddílovém webu, na oddílových nástěnkách či prostřednictvím obecních informačních médií. Tato činnost může být nahrazena uhrazením vyššího členského příspěvku případně činností sponzorskou, či významným darem. 

5)     Člen oddílu kanoistiky musí respektovat Stanovy TJ ONV, Řád areálu loděnice oddílu kanoistiky, Návštěvní řád, tyto organizační směrnice a musí důstojně reprezentovat oddíl kanoistiky/TJ ONV.

6)     O zrušení členství z důvodu neplnění povinností rozhoduje výkonný výbor TJ ONV na svém nejbližším jednání. 

7)     Čestný člen oddílu/TJ ONV, tj. osoba, které bylo rozhodnutím výkonného výboru TJ ONV toto členství uděleno, nemusí platit členský příspěvek ani se nemusí podílet na brigádnické či organizační činnosti.

8)     Člen oddílu kanoistiky TJ ONV může se souhlasem správce areálu loděnice využívat prostory, jenž oddíl užívá (během organizovaného tréninku pouze se souhlasem přítomného trenéra), po dohodě se správcem loděnice nebo trenéry si může zapůjčit sportovní vybavení, dále se může účastnit akcí organizovaných oddílem. 

9)     Každý člen oddílu je zaregistrován u Českého svazu kanoistů v Praze, čímž je zároveň pojištěn pro případ úrazu a jeho následkům, který vznikne při organizované činnosti, například během tréninku.

v Ostrožské Nové Vsi 9.6. 2020

Vít Pjajčík, předseda oddílu kanoistiky a TJ Ostrožská Nová Ves, z.s.

organizační směrnice (pdf)

<< <   1   > >>
Bleskovky

<< <   1 2 3 4 5 ...   > >>
Akce
Svátky a události
21. 6. 2024, svátek má Alois.
před se narodil legendární francouzský fotbalista Michel Platini, mistr Evropy (´84)
Jméno: admin
Hledáme chlapce a děvčata, přijďte to zkusit, dokud je teplá voda! Smajlík
Administrace
Login:

Password:
rychlostní kanoistika - dragonboating - turistika - rekreační sporty || založeno 1957 || Ostrožská Nová Ves, 687 22, tel:+420 607 677 778, eml: canoe.onv@gmail.com
windguru.cz || yr.no || pmo.cz || kanoe.cz || padler.cz || kanoe.sk || canoe-europe.org || canoeicf.com || tokyo2020.jp